วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2553

มหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษา

http://www.chula.ac.th/ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

http://www.tu.ac.th/ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://www.mahidol.ac.ht/ มหาลัยมหิดล
http://www.su.ac.th/ มหาลัยศิลปากร
http://www.ku.ac.th/ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
http://www.kmutt.ac.th/ มหาวิทยาลัยเทศโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
http://www.mfu.ac.th/ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
http://www.dusit.ac.th/ มหาลัยราชภัฏสวนดุสิต
http://www.bu.ac.th/ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
http://www.bsru.ac.th/ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
http://www.vru.ac.th/ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
http://www.mcru.ac.th/ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงราชบุรี
http://www.mcu.ac.th/ ม.จุฬาลงกรณืราชวิทยาลัย
http://www.mbu.ac.th/ มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย
http://www.ru.ac.th/ มหวิทยาลัยรามคำแหง
http://www.swu.ac.th/ มหาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
http://www.hcu.ac.th/ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
http://www.spu.ac.th/ มหาวิทยาลัยศรีประทุม
http://www.stiohn.ac.th/ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
http://www.rsu.ac.th/ มหาวิทยาลัยรังสิต
http://www.shinawatre.ac.th/ มหาวิทยาลัยชินวัตร
http://www.kbu.ac.th/ มหาวิทยาเกษมบัณฑิต
http://www.dpu.ac.th/ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
http://www.stou.ac.th/ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
http://www.sau.ac.th/ มหาวิทยาลัยเอเชียอคเนย์
http://www.siamu.ac.th/ มหาวิทยาลัยสยาม
http://www.krirkac.th/ มหาวิทยาเกริก
http://www.christion.ac.th/ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
http://www.webster.ac.th/ มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ไทย)

จองห้องพัก และเที่ยวบิน Thaifly

ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย

ตั๋วเครื่องบินการบินไทย

ราคา 3,300 บาท วันนี้ - 30 พ.ย. 52

เที่ยวทั่วโลกตั้งแต่ภูมิภาคเอเชีย ออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง แล้วไปจบที่ยุโรป เริ่มต้นจ่ายแค่ 3,300 บาทเท่านั้น โปรโมชั่นโดย Thai Airways

Student air ticket

ตั๋วเครื่องบินนักเรียน

เริ่มต้น 8,800 บาท วันนี้ - ธันวา 52

ตั๋วเครื่องบินนักเรียน ราคาถูกเส้นทางให้บริการทั้งในยุโรป เอเชียและอเมริกา สำหรับเส้นทางในเอเชียถึงเริ่มต้นแค่ 6,700 บาทเท่านั้น

ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย

ตั๋วเครื่องบินอินเดีย

ราคา 4,800 บาท วันนี้ - 30 พ.ย. 52

ย้อนรอยเส้นทางอารยะธรรม และต้นกำเนิดพุทธศาสนากับตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ โดย Thai Airways เริ่มต้นที่ 4,800 จองได้ตั้งแต่วันนี้

Air ticket London

ตั๋วเครื่องบินยุโรป

วันหยุดยาวนี้ วางแผนเดินทางเที่ยวยุโรปแบบประหยัดๆ ด้วยตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ บินไปกับสายการบินชั้นนำมากมายให้คุณเลือกใช้บริการ...จองด่วนวันนี้

ฟังเพลง คนน่าฮักอกหักบ่คือ ไหมไทย ใจตะวัน